ZLECENIE I ODBIÓR TŁUMACZENIA

 

Przy zamówieniu tłumaczenia prosimy o dokładne określenie zakresu prac, w tym oznaczenie fragmentów do tłumaczenia lub tych, które należy pominąć (przez skreślenie lub zaznaczenie kolorem), oraz swoje życzenia co do układu graficznego. Standardowo dokumenty tłumaczymy w całości, zachowując w miarę możliwości ich układ graficzny.

Jeśli zależy Państwu na zachowaniu spójności terminologicznej, prosimy o dostarczenie razem z tekstem do tłumaczenia wszelkich materiałów pomocniczych: rysunki, glosariusze, ew. wcześniejsze tłumaczenia; w przypadku korespondencji - pisma, na które tłumaczony tekst jest odpowiedzią.

Tekst do tłumaczenia można dostarczyć pocztą tradycyjną lub - najwygodniej i najszybciej - e-mailem. Dokumenty do tłumaczenia poświadczonego po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym można dostarczyć skanem, osobiście lub listem poleconym. Gotowe tłumaczenie odeślemy e-mailem, a tłumaczenia poświadczone z pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego - poleconym priorytetem lub na życzenie i koszt klienta - kurierem.

TERMINY wykonania tłumaczenia uzgadniamy przy przyjęciu zlecenia. Dokładamy wszelkich starań, by zaproponować każdemu klientowi dogodny termin, a pilne tłumaczenia traktujemy priorytetowo.

 

Wytłumaczymy każdemu :)