AGENCJA BTB - TOMASZ WICIK

-TŁUMACZENIA - ПРЕВОДИ - PREKLADY A TLMOČENIE - PŘEKLADY -

JAZYKY: POĽŠTINA, BULHARČINA, SLOVENČINA, ČEŠTINA

Mgr. Ing. Tomasz Wicik

súdny tlmočník slovenského jazyka v Poľsku

  č. TP/1492/05 registra MS PR

prekladateľ a tlmočník  

bulharčiny, poľštiny, slovenčiny a češtiny

Mgr. Wania Manczewa-Wicik    

prekladateľka a tlmočníčka     

bulharčiny, poľštiny, slovenčiny a češtiny

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

AGENCJA BTB Tomasz Wicik

Adresa: skr. poczt. 42, 38-500 Sanok 1, Poľsko

e-mail:   t w i c i k @ p o c z t a . f m

mob. tel. +48 607 674 326, tel. +48 17 785 26 99

POSKYTUJEME TIETO SLUŽBY:

- preklady z poľštiny, bulharčiny, slovenčiny a češtiny do poľštiny, bulharčiny a slovenčiny (firemné prezentácie, ponuky, katalógy, web-stránky, obchodná korešpondencia, technická dokumentácia, návody na použitie, užívateľské príručky, konferenčné príspevky atď.)

- overené preklady z poľštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do poľštiny (notárske zápisnice, zakladateľské listiny, vyhlásenia, splnomocnenia, zmluvy, výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov, rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, vysvedčenia, potvrdenia, preukazy, maturitné vysvedčenia, vysokoškolské diplomy atď.)

- konzekutívne a simultánne tlmočenie medzi poľštinou, slovenčinou a bulharčinou (na obchodných rokovaniach, prednáškach, prezentáciách, školeniach, konferenciách ap.)