DLA KOGO TŁUMACZYMY?

Wykonujemy tłumaczenia pisemne oraz ustne zarówno dla biur tłumaczeń z całej Polski, Słowacji, Czech i Bułgarii, jak i dla klientów indywidualnych, firm z różnych branż, fundacji, stowarzyszeń, instytucji państwowych i samorz±dowych, a w ramach pełnienia obowi±zków tłumacza przysięgłego także dla organów wymiaru sprawiedliwo¶ci oraz administracji publicznej. Referencje do konkretnego tematu ewentualnego zlecenia podajemy na życzenie.