mgr Wania Manczewa-Wicik

Wykształcenie:

– absolwentka filologii słowiańskiej (pierwszy język słowacki, drugi język czeski) oraz kulturoznawstwa Uniwersytetu Sofijskiego (2000 r.), uprawnienia pedagogiczne,

– studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim – językoznawstwo (2001–2006),

– certyfikat CAE British Council,

– uprawnienia pilota wycieczek (2012 r.) – legitymacja.

Przebieg pracy zawodowej:

– tłumacz-freelancer od 1996 r.,

– tłumacz przysięgły języka angielskiego, polskiego i słowackiego w Bułgarii od 2001 r.,

– w latach 1999–2001 tłumacz etatowy w firmie słowackiej,

– w latach 2001–2004 nauczyciel języka angielskiego w gimnazjum oraz szkole podstawowej,

– w latach 2002–2008 nauczyciel akademicki (lektorat języka słowackiego, lektorat języka bułgarskiego, wstęp do językoznawstwa ogólnego).

mgr inż. Tomasz Wicik

Wykształcenie:

– absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej (1999 r.),

– absolwent filologii słowackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001 r.),

– studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim – literaturoznawstwo (2001–2006),

– absolwent studiów podyplomowych w Instytucie Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – nauczanie języka polskiego jako obcego (2003–2004),

– absolwent studiów licencjackich na kierunku kultura krajów karpackich, PWSZ w Sanoku (2012 r.),

– uprawnienia pilota wycieczek (2012 r.) – legitymacja.

Przebieg pracy zawodowej:

– tłumacz przysięgły języka słowackiego od 2001 r., nr TP/1492/05 na liście Ministra Sprawiedliwości RP

– w latach 2001–2008 nauczyciel akademicki (lektorat języka słowackiego, lektorat języka polskiego dla cudzoziemców, literatura słowacka, kultura słowacka, metodyka nauczania języka obcego),

– działalność gospodarcza w zakresie tłumaczeń nieprzerwanie od 2004 r.